Koło SITG przy KGHM ZANAM S.A.

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Koło przy KGHM ZANAM S.A.
ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice


Prezes Koła
Jerzy Głód


Sekretarz
Alicja Mularczyk

tel.  +48 76 84 70 818
e-mail: alicja.mularczyk@kghmzanam.pl