ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes Zarządu
Andrzej NIECHWIEJ
Wiceprezesi
Artur  GAWLIK
Andrzej  KATULSKI
Paweł  PIASECKI
Dariusz  ŚWIDERSKI

Sekretarz
Urszula KARST
Skarbnik
Krystyna KĘDROŃ