KGHM_PM_Logo_NonMet_RGB_Posjpg            Logo jrghpng              logo sitgpng 


Seminarium z zakresu:

Opanowywania zagrożeń naturalnych oraz prowadzenia akcji ratowniczych
dla kierowników ruchu zakładu górniczego, dyspozytorów ruchu
i wyższego dozoru ruchu
w podziemnych zakładach górniczych.


Lubin, 5-6 października 2020 r.