Zapytanie_ofertowe_WW_SITG.PDF

W załączeniu treść zapytania ofertowego na dostawę elementów do budowy symulatorów:
wozu wiercącego typu FaceMaster 1.7L oraz ładowarki LKP 0903.
Zainteresowanych w przedmiocie oferty prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Kamillą Słowikowską
(tel. +48 076 7478 361, e-mail: kamilla.slowikowska@kghm.com)


Szanowni Państwo,
w  związku z pytaniami oferentów dotyczących treści Zapytania ofertowego w ramach realizacji projektu nr: CuBR/III/9/NCBR/2017
nr referencyjny VRMine/5/et III (z dnia 4.11.2019 r.), uprzejmie informuję, iż przesuwa się termin składania ofert

do 29 listopada 2019 r.

Ponadto w załączeniu zamieszczamy odpowiedzi/wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

VRMine - wiertnica - odpowiedzi do przetargu.pdf