Wizyta w Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd

Dzięki uprzejmości kolegów z Koła SITG Nowy Ląd, delegacja z kopalni Lubin miała możliwość odwiedzenia Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach koło Lwówka Śląskiego i zapoznania się z procesem pozyskiwania tych surowców (ze złoża „Nowy Ląd” oraz „Nowy Ląd – Pole Radłówka”).

Wyjazd dla członków naszego Koła SITG zorganizował Pion DR. Interesowały nas głównie przenośniki taśmowe i elektryczność, ale z przyjemnością wysłuchaliśmy historii zakładu i zapoznaliśmy się z cyklem produkcyjnym - tłumaczy Mieczysław Nazarewicz, nadsztygar mechaniczny ds. transportu poziomego. - Nie ma co porównywać naszej kopalni do Nowego Lądu, ale warto było zobaczyć jak pracują inni, np. używając jeszcze ręcznego młota do rozdrabniania brył na kracie.

Historię zakładu opowiedział KRZG Daniel Marnicki, a po chodnikach oprowadzał KDRG Rafał Ryba, wraz z  nadsztygarem BHP Tomaszem Ciastko - można powiedzieć, że ich obecność gwarantowała najwyższe bezpieczeństwo.

Zbigniew Maliszewski, pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania, zwiedził złoże Radłówka - Dla mnie był to wyjazd bardzo sentymentalny. Po 30 latach od praktyki dyplomowej odwiedziłem kopalnię Nowy Ląd. Powróciły wspomnienia z lat studenckich. Zobaczyłem miejsce po dawnej odkrywce gipsu, która została już dawno zamknięta a jej teren zrekultywowany - zalesiony. Dla mnie - górnika z wykształcenia - zejście upadową Radłówka do wyrobisk górniczych było szczególnym i interesującym uzupełnieniem studenckich zjazdów skipoklatką pod ziemię na kopalni Nowy Ląd.

Nowy Ląd
Początki niwnickiej kopalni sięgają pierwszej połowy XIX wieku, w 1830 roku rozpoczęto wydobywanie gipsu systemem odkrywkowym. Po II wojnie światowej zmodernizowana kopalnia, produkowała gips na potrzeby budownictwa. O wysokiej jakości gipsu z niwnickiej kopalni świadczy fakt, że był wykorzystywany przy rekonstrukcji Zamku Królewskiego oraz Teatru Wielkiego w Warszawie. Okres powojenny to dla kopalni czas licznych przemian i przekształceń własnościowych. Przez krótki okres czasu kopalnia należała do grupy kapitałowej KGHM, jednak w 1998r. DSI odsprzedała 100% udziałów Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS z Łodzi. Złoże kształtem przypomina soczewkę, której jądro anhydrytowe znajduje się w otulinie gipsowej. Eksploatacje podziemną rozpoczęto w 1962 roku. Prowadzi się ja poprzez zakładanie coraz niższych poziomów wydobywczych po upadzie złoża. Anhydryt eksploatowany jest systemem komorowym. Wszystkie wyrobiska prowadzone są w złożu i nie wymagają obudowy. Urobek na powierzchnię transportowany jest skipoklatką po upadowej.

Kopalnia w Niwicach jest producentem gipsów specjalistycznych. Czystej barwy biały kamień gipsowy pozwala na produkcję gipsów medycznych (dentystycznych i chirurgicznych). Łączne wydobycie gipsu i anhydrytu które zależy od popytu na rynku, wynosi około 100 tys. ton rocznie.

Ciekawe
Anhydryt zwany również „gipsem bez wody” ma swoje zastosowanie w przemyśle budowniczym. To monomineralna skała osadowa, zbudowana niemal wyłącznie z siarczanu wapnia (CaSO4). Zalega 20-300 metrów pod ziemią, w złożach gipsowo – solnych pochodzenia morskiego lub jeziornego. Jest produktem odparowania wody morskiej lub odwodnienia gipsów. Postać handlowa anhydrytu to anhydryt kruszony oraz mączka anhydrytowa, która ma szerokie zastosowanie w górnictwie, budownictwie, chemii, przemyśle meblarskim oraz szklarskim. Odbiorcami górniczych spoiw anhydrytowych są zakłady górnicze, które wykorzystują je m.in. do budowy tam i korków izolacyjnych lub jako zabezpieczenie przed odpadami skał z ociosów.


dsc_0856-1jpg
dsc_0872-1jpg
dsc_0882-1jpg
dsc_0887-1jpg
dsc_0890-1jpgdsc_0921-1jpg
dsc_0928-1jpg
dsc_0949-1jpg
dsc_0852-1jpg