Doktoraty wdrożeniowe

Doktoraty KGHMPNG

Koleżanki i Koledzy,

  Uprzejmie informuję, że  w Departamencie Badań i Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. trwają prace nad Pilotażowym, Interdyscyplinarnym Programem Doktoratów Wdrożeniowych. Program ten powstaje na kanwie uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu „Doktorat Wdrożeniowy”, a jego koordynatorem jest KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe.
  Celem Programu jest zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów technologicznych i technicznych w poszczególnych Oddziałach Spółki, a także podnoszenie kompetencji kadry inżynieryjno-technicznej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi to bowiem nieodzowny element działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa, funkcjonującego i budującego swoją międzynarodową pozycję w gospodarce światowej.
  Jednym z głównych celów działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa jest krzewienie oświaty i kultury technicznej. Odbywać się to może nie tylko przez udział w projektach  innowacyjnych i rozwojowych, ale przede wszystkim przez rozwój własny, każdego z członków Stowarzyszenia.  W dotychczasowej, ponad 45-letniej działalności Oddziału SITG w Lubinie,  zgłoszonych i wdrożonych zostało przez naszych członków wiele rozwiązań technicznych, które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę efektywności działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A., pozwalających na eliminację lub znaczące ograniczenie występujących zagrożeń naturalnych i technicznych. Każdy z nas ma osobistą satysfakcję, gdy jego pomysł lub proponowane rozwiązanie zostanie pozytywnie przyjęte i wykorzystane. Program Doktoratów Wdrożeniowych stwarza okazję do wypracowania nowych rozwiązań praktycznych dla KGHM Polska Miedź S.A. Pozwala także na osiągnięcie celu osobistego, jakim będzie uzyskanie wyższego stopnia naukowego.
  Gorąco zachęcam wszystkich, spełniających wymogi formalne, do zgłoszenia się do Programu mając nadzieję, że po jego zakończeniu w naszym Stowarzyszeniu przybędzie kilkudziesięciu doktorów nauk technicznych. Żartobliwie mówiąc, nie wpłynie to jednak na zmianę naszej nazwy z SITG - „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa” na SDITG - „ Stowarzyszenie Doktorów, Inżynierów i Techników Górnictwa”


Z górniczym pozdrowieniem

Paweł Markowski
Prezes Zarządu Oddziału SITG Lubin